โซล่าเซลล์

SOLAR CELL PACKAGE

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ เพื่อประหยัดพลังงานและค่าไฟ ทุกแพคเกจ ราคาพิเศษสุด!!! พร้อมติดตั้งถึงบ้านคุณ 

โซล่าเซลล์

PACKAGE 2.2 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 2.2 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 250 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 1,175 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 99,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 500,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 2.6 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 2.6 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 350 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 1,440 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 109,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 500,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 4.4 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 4.4 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 500 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 2,350 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 136,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 500,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 5.32 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 5.32 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 700 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 2,890 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 148,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 6.6 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 6.6 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 850 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 3,590 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 186,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 7.9 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 7.9 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 1,000 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 4,340 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 208,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

โซล่าเซลล์

PACKAGE 10.64 kW

แพคเกจชุดโซล่า เซลล์ 10.64 กิโลวัตต์
ใช้ไฟฟ้าฟรีช่วงเวลา 7.00 – 17.00 น. (เฉลี่ยเดือนละ 1,430 หน่วย)
ประหยัดไฟเดือนละ 5,790 บาท (ค่าไฟ + vat หน่วยละ 4.75 บาท)

ราคา 266,000 บาท

ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 791 บาท (ดอกเบี้ย 1.99% ระยะเวลาผ่อนนานถึง 7 ปี)

แถมฟรี!!! ประกันอัคคีภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

Solar Cell