ดีลเลอร์ : กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครฯ
พื้นที่ดอนเมือง DL-EV-Flyboy Industry Co., Ltd. 25-HQ-11 บจก. ฟลายบอย อินดัสทรี
พื้นที่ตลิ่งชัน DL-EV-RATTANATORN 38-HQ-11 รัตนธร พรหมศิริ
พื้นที่บางเขน DL-EV-SOMBOON 64-HQ-11 ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ลายกระ
พื้นที่หนองแขม DL-EV-NITIPAN 70-HQ-11 นิธิพันธุ์ ปิยวัชรเดช
พื้นที่จตุจักร DL-EV-WANPHEN 86-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
พื้นที่บางกอกน้อย DL-EV-KITICHAI 100-HQ-11 กิติชัย เตชะมโนกุล
พื้นที่คลองสามวา DL-EV-SIRIMANEE 103-HQ-11 สิริมณี รอดอนันต์
พื้นที่บึงกุ่ม DL-EV-CHANAKAMOLTHAM 104-HQ-11 ชนะกมลธัม รอดอนันต์
พื้นที่บางขุนเทียน DL-EV-RUNGROJ 134-L-HQ11 รุ่งโรจน์ เฟื่องห้อย
นนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี DL-EV-NUTTAKORN 19-HQ-11 ณฐกร วรอุไร
อำเภอไทรน้อย DL-EV-KITTICHET 21-HQ-11 กิตติเชษฐ์ หวานแท้
อำเภอบางใหญ่ DL-EV-THIWAPORN 22-HQ-11 ทิวาพร อึ้งสมรรถโกษา
อำเภอบางกรวย DL-EV-KEERATI 29-HQ-11 กีรติ แตงทอง
อำเภอปากเกร็ด DL-EV-JAMNONG 33-HQ-11 จำนงค์ วิริยะศาสตร์
อำเภอบางบัวทอง DL-EV-DON 37-HQ-11 ดรณ์ แสนดี
ปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี DL-EV-NITIDA 71-HQ-11 นิธิดา ปิยวัชรเดช
อำเภอลำลูกกา DL-EV-TRAITIP 20-HQ-11 นายไตรทิพย์ ช้างพร้า
อำเภอคลองหลวง DL-EV-KANNIKA 35-HQ-11 กรรณิการ์ ทองเนียม
อำเภอธัญบุรี DL-EV-VUTTIPAN 36-HQ-11 วุฒิพันธ์ ศรีวัฒนามงคล
อำเภอลาดหลุมแก้ว DL-EV-KRITSANA 56-HQ-11 กฤษณะ แจ้งความดี
อำเภอสามโคก DL-EV-KRITSANA 96-HQ-11 กฤษณะ แจ้งความดี
อำเภอหนองเสือ DL-EV-CHARLIE 107-L-HQ11 ชาลี รอดอนันต์
สมุทรปราการ
อำเภอบางพลี DL-EV-NAPATSAPORN 54-HQ-11 ณภัทค์สภรณ์ เพชรณรงค์ชัย
อำเภอบางบ่อ DL-EV-KRITSADA 61-HQ-1234 กฤษฎา เกษร
อำเภอบางเสาธง DL-EV-KRITSADA 61-HQ-1234 กฤษฎา เกษร
อำเภอพระประแดง DL-EV-BOONLERT 141-HQ-24 บุญเลิศ หาญเอียด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ DL-EV-BOONLERT 141-HQ-24 บุญเลิศ หาญเอียด
นครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม DL-EV-WANPHEN 122-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอสามพราน DL-EV-PASSAKORN 42-HQ-11 พัสกร ชูกุล
อำเภอนครชัยศรี DL-EV-JONGJIT 101-L-HQ11 จงจิตร เตชะมโนกุล
อำเภอบางเลน DL-EV-NITICHOAT 132-L-HQ11 นิธิโชติ อิศรางกูร

ดีลเลอร์ : ภาคกลาง / ภาคตะวันตก

สมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร DL-EV-SIRACHATARA 146-HQ-24 ษิรชาธาร เนตรมัยภัทร
นครนายก
อำเภอเมืองนครนายก DL-EV-MANACH 89-HQ-11 มานัชย์ เวชบุญ
อำเภอบ้านนา DL-EV-AUMPORN 133-L-HQ11 อำพร ปิ่นงาม
สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี DL-EV-NAPAPORN 52-HQ-11 ณภาภรณ์ ภูธร
อำเภอบางปลาม้า DL-EV-JARIYAWAT 58-HQ=11 จริยาวัตร ศรีเดช
อำเภอด่านช้าง DL-EV-NARAPHORN 138-EX-HQ1234 ณาราพร สุขทวี
พระนครศรีอยุธยา
อำเภอเมืองอยุธยา DL-EV-VUTTIPAN 69-HQ-11 วุฒิพันธ์ ศรีวัฒนามงคล
ราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี DL-EV-THANADET 88-HQ-11 ธนเดช ศิริประโคน
กาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี DL-EV-TREESIN 55-HQ-11 ตรีสิน สุภาพ
อำเภอไทรโยก DL-EV-KANCHANA 72-HQ-11 กาญจนะ ใบบัว
ลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี DL-EV-NARASAK 108-L-HQ11 นราศักดิ์ กันทาฟัง
เพชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ DL-EV-WASINEE 127-L-HQ11 วาศินี พรหมวงศ์
สระบุรี
อำเภอพระพุทธบาท DL-EV-WEERAWAT 131-L-HQ11 วีรวัฒน์ สายสถิตย์
นครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ DL-EV-NAPAT 62-HQ-11 ณภัทร ธัญญเจริญ
อำเภอลาดยาว DL-EV-KARNRAWEE 105-L-HQ11 กานต์รวี ศรีกาญจนทรัพย์
เพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี DL-EV-WANPHEN 41-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอบ้านลาด DL-EV-BOONMANEE 124-L-HQ11 บุญมณี โปร่งทองเลิศ

ดีลเลอร์ : ภาคตะวันออก

ชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี DL-EV-SETTHASIRI 59-HQ-11 เศรษฐสิริ ถาวรจิราวัฒน์
อำเภอบ้านบึง DL-EV-WANPHEN 99-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอบางละมุง DL-EV-WIJITRA 40-HQ-11 วิจิตรา รัตนวงษ์
อำเภอศรีราชา DL-EV-CHAIYAPOOM 123-L-HQ11 ดร.ชัยภูมิ แจ้งโพธิ์นาค
อำเภอพานทอง DL-EV-PRAPHAI 114-L-HQ11 ประไพ นาคประสาทพร
อำเภอพนัสนิคม DL-EV-RUNGNAPA 135-L-HQ11 รุ่งนภา เกตุแจ้
อำเภอสัตหีบ DL-EV-PANYA 119-L-HQ11 ดร. พันยา บริรักษ์
ระยอง
อำเภอเมืองระยอง DL-EV-WANPHEN139-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอบ้านฉาง DL-EV-SINTH 44-HQ-11 สินธ์ ภีรติยาคม
อำเภอปลวกแดง DL-EV-SUKSIT 102-HQ-11 ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อวังคำ
อำเภอนิคมพัฒนา DL-EV-SINCHAI 130-L-HQ11 สินชัย ปิตะโหตะระ
จันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี DL-EV-WANPHEN 85-HQ-11 มานัชย์ เวชบุญ ร่วมกับ วันเพ็ญ คุ้มมั่น
อำเภอโป่งน้ำร้อน DL-EV-THIRAWAT 17-HQ-11 ถิรวัฒน์ รุ่งปรีชาวงศ์
อำเภอสอยดาว DL-EV-SASIPORN 18-HQ-11 ศศิพร ไชยกาศ
ฉะเชิงเทรา
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา DL-EV-WANPHEN 84-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมั่น
อำเภอบางปะกง DL-EV-KRITPHAT 75-HQ-11 กฤษฏิ์ภัทร ดำรงสิทธิ์
อำเภอบ้านโพธิ์ DL-EV-MANACH 90-HQ-11 มานัชย์ เวชบุญ
อำเภอแปลงยาว DL-EV-WANPHEN 97-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอพนมสารคาม DL-EV-WANPHEN 98-MDL-WANPHEN วันเพ็ญ คุ้มมัน
ตราด
อำเภอเกาะช้าง DL-EV-KRITSANAKHOM 87-HQ-11 กฤษณคม สุทธิคุณภพ
สระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว MDL-EV-WANPHEN 78-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภออรัญประเทศ DL-EV-WANPHEN 79-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอตาพระยา DL-EV-RUNGNAPA 80-HQ-11 รุ่งนภา ยินดี
อำเภอโคกสูง DL-EV-MANACH 81-HQ-11 มานัชย์ เวชบุญ
อำเภอวังน้ำเย็น DL-EV-WANPHEN 83-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอวัฒนานคร DL-EV-SOPHON 95-HQ-11 โสภณ พาณิชย์รุ่งเจริญ
อำเภอวังสมบูรณ์ DL-EV-PONGSAK 136-MDL-WANPEN พงษ์ศักดิ์ วิวาห์สุข
อำเภอเขาฉกรรจ์ DL-EV-PRAPHARAT 137-MDL-WANPEN ประภารัตน์ คีมอุบล
ปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี DL-EV-WANPHEN 82-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอกบินทร์บุรี DL-EV-WANPHEN 94-HQ-11 วันเพ็ญ คุ้มมัน
อำเภอนาดี DL-EV-NATTAWOOT 118-L-HQ11 ร.ต. ณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่
อำเภอศรีมหาโพธิ์ DL-EV-NAREERAT 91-HQ-11 นารีรัตน์ ประเสริฐศรี

ดีลเลอร์ : ภาคเหนือ

เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอสันทราย DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอดอยสะเก็ด DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอหางดง DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอสารภี DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอสันกำแพง DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอสันป่าตอง DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอแม่ออน DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
อำเภอแม่แตง DL-EV-PITCHA 106-L-HQ11 พิชชา รอดอนันต์
อำเภอแม่ริม DL-EV-KEERATI 30-HQ-11 กีรติ แตงทอง
เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
อำเภอแม่สรวย DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
อำเภอแม่ลาว DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
อำเภอพาน DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
อำเภอป่าแดด DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
อำเภอเวียงป่าเป้า DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
ลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน DL-EV-AUKKARACHAI 65-HQ-15 อัครชัย จันทร์ขอนแก่น
พะเยา
อำเภอเมืองพะเยา DL-EV-NICHAWAN 66-HQ-15 ณิชาวรรณ จันทร์ขอนแก่น
ลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง DL-EV-BANGON 109-L-HQ11 บังอร กันทาฟัง
พิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก DL-EV-CHIDCHANOK 50-HQ-11 ชิดชนก ตระกูลทิพย์
น่าน
อำเภอเมืองน่าน DL-EV-SUNTI 46-HQ-11 สันติ สิงหรัตน์
อำเภอปัว DL-EV-MALA 48-HQ-11 มาลา สิงหรัตน์

ดีลเลอร์ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร DL-EV-PIYANAT 15-HQ-14 ปิยะณัฐ สวัสดี
อำเภอสว่างแดนดิน DL-EV-WATCHARAKORN 76-HQ-11
วัชรากร เมืองจันทึก
กาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ DL-EV-PIYANAT 15-HQ-14 ปิยะณัฐ สวัสดี
อำเภอห้วยเม็ก DL-EV-SATIT 27-HQ-11 สถิต เบ้าบัวเงิน
อุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี DL-EV-SASITHON 16-HQ-14 ศศิธร สวัสดี
อำเภอม่วงสามสิบ DL-EV-APITAK 60-HQ-11 อภิทักษ์ ศรีลาวงษ์
อำเภอเขื่องใน DL-EV-APITAK 60-HQ-11 อภิทักษ์ ศรีลาวงษ์
ร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด DL-EV-SASITHON 16-HQ-14 ศศิธร สวัสดี
ขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น DL-EV-YODWARID 23-HQ-11 ยศวริศ กานตรางกูร
อำเภอน้ำพอง DL-EV-JEERAPHAN 24-HQ-11 จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน
อำเภอกระนวน DL-EV-CHANPEN 26-HQ-11 จันทร์เพ็ญ ทูลพุทธา
มหาสารคาม
อำเภอเชียงยืน DL-EV-AKARAPAT 28-HQ-11 อัครพัชร์ สมตน
นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา DL-EV-THANAKRIT 34-HQ-11 ธนกฤต ขจรโกวิทย์
อำเภอครบุรี DL-EV-PANICHA 45-HQ-11 ภานิชา พัฒนขจร
อำเภอปักธงชัย DL-EV-BANGON 53-HQ-11 บังอร พันสาย
อำเภอพิมาย DL-EV-PEMISA 74-HQ-1234 เปมิศา แววไว
อำเภอจักราช DL-EV-PEMISA 74-HQ-1234 เปมิศา แววไว
อำเภอชุมพวง DL-EV-PEMISA 74-HQ-1234 เปมิศา แววไว
อำเภอห้วยแถลง DL-EV-PEMISA 74-HQ-1234 เปมิศา แววไว
อำเภอโนนสูง DL-EV-PEMISA 74-HQ-1234 เปมิศา แววไว
อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี DL-EV-NATTHAPHON 43-HQ-11 ธนวัฒน์ กิติวัฒน์เจริญ
อำเภอบ้านดุง DL-EV-UMAPORN 77-HQ-11 อุมาพร เชื้อวังคำ
ศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ DL-EV-THANATRAT 47-HQ-11 ธนัทรัช สะอาดพรธนา
อำเภอกันทรลักษณ์ DL-EV-THANNICHA 49-HQ-11 ธัญณิชา รัตนวัน
หนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย DL-EV-NUTSUWIN 57-HQ-11 ณัฐสุวิน นิธิอัษฎาพงศ์
บุรีรัมย์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ DL-EV-CHONTHICHA 130-L-HQ11 ชลธิชา บุราณสาร
อำเภอสตึก DL-EV-KOOLTHARAT 73-HQ-11 กุลฐรัตน์ มั่งคั่ง
สุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ DL-EV-UMAPORN 129-L-HQ11 อุมาพร ศรีละ

ดีลเลอร์ : ภาคใต้

พัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง DL-EV-SOMCHAI 12-HQ-1234 สมชาย หาญเจริญจิตต์
ยะลา
อำเภอเมืองยะลา DL-EV-DAOOD-11-HQ-12 ดาโอด วันหะยี
นราธิวาส
อำเภอเมืองนราธิวาส DL-EV-DAOOD-11-HQ-12 ดาโอด วันหะยี
ปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี DL-EV-DAOOD-11-HQ-12 ดาโอด วันหะยี
ชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร DL-EV-KUNLANI 32-HQ-11 กุลณี กุลวานิช
อำเภท่าแซะ DL-EV-KUNLANI 32-HQ-11 กุลณี กุลวานิช
อำเภอสวี DL-EV-KUNLANI 32-HQ-11 กุลณี กุลวานิช
อำเภอประทิว DL-EV-KUNLANI 32-HQ-11 กุลณี กุลวานิช
อำเภอหลังสวน DL-EV-SOMCHOK 31-HQ-11 สมโชค คล่องกระบี่
อำเภอทุ่งตะโด DL-EV-SOMCHOK 31-HQ-11 สมโชค คล่องกระบี่
อำเภอพะโต๊ะ DL-EV-SOMCHOK 31-HQ-11 สมโชค คล่องกระบี่
อำเภอละแม DL-EV-SOMCHOK 31-HQ-11 สมโชค คล่องกระบี่
สุราษฏร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี DL-EV-NAPAPORN 51-HQ-11 ณภาภรณ์ ภูธร
อำเภอเกาะสมุย DL-EV-KEERATI 39-HQ-11 กีรติ แตงทอง
อำเภอพุนพิน DL-EV-JEERAPONG 68-HQ-11 จีรพงศ์ ชฎาธร
อำเภอดอนสัก DL-EV-GEERATIGORN 113-L-HQ11
กีรติกร ศรียา
อำเภอเวียงสระ DL-EV-PROMPUN 110- MDL-PROMPUN พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
อำเภอบ้านนาสาร DL-EV-PROMPUN 111- MDL-PROMPUN พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
อำเภอกาญจนดิษฐ์ DL-EV-PROMPUN 112- MDL-PROMPUN พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
อำเภอท่าฉาง DL-EV-PROMPUN 116-MDL-PROMPUN พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
อำเภอไชยา DL-EV-PROMPUN 117-MDL-PROMPUN พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
สงขลา
อำเภอหาดใหญ่ DL-EV-SITTIKORN 63-HQ-11 สิทธิกร จุลการ
ภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต DL-EV-TITIPORN 93-HQ-13 ฐิติพร เจนรบ
อำเภอถลาง DL-EV-WEERAWIT 67-HQ-11 วีรวิขญ์ โชติกิจสมบูรณ์
นครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งสง DL-EV-SUPOT 92-L-HQ11 สุพจน์ ธนาวุฒิ
กระบี่
อำเภอเมืองกระบี่ DL-EV-Wasit-140-L-HQ11 วาสิฏฐ์ ชโลธร
อำเภออ่าวลึก DL-EV-Wasit-140-L-HQ11 วาสิฏฐ์ ชโลธร
ตรัง
อำเภอเมืองตรัง DL-EV-PROMPUN 126-L-HQ11 พรหมพันธุ์ โรจนพุทธิ
Dealer